divendres, d’octubre 27, 2006

Sé agua, amigo


Os tengo que confesar que me encuentro desbordado por esa devoción que parece que se siente desde hace años por ese orientalismo pseudozen que puebla los espacios más públicos de los países industrializados o privilegiados (sobre todo para algunos). La última muestra que he encontrado ha sido un anuncio de un coche de lujo que recomienda no ya "adaptarse a la carretera", sino algo más etéreo (ahí está el tema) como "sé la carretera". Ya me han explicado mis alumnos que hay quien ha sacado chanza de la frasecita, preguntándose si eso quiere decir que te orine un perro o que recibas un salibazo de lo que ahora llaman "mascachapas" y antes llamábamos imbéciles.
Bueno, quiero ser un poco más reflexivo, o más aburrido. Y esto es porque me pregunto qué (narices) quiere decir eso de "ser agua", "ser la carretera", etc. Lo que me planteo no es qué quiere decir, sino si hay alguien que sepa qué quiere decir, o si el objetivo es saberlo o todo lo contrario.
Cuando estudiaba BUP, y de eso hace más de 20 años, nos explicaban que el auge de las filosofías orientales se debía al fin del milenio. Atónito observo como el milenio se ha ido, y el tema sigue igual, como las cabrillas del by-pass. También recuerdo cómo una vez entrevisté a un pintor que ya me habló de ese tipo de ideas, pero que en su boca cobraban cierto sentido. Opinaba que para lanzar una flecha no había que calcular distancia, viento, y demás datos objetivos (¿quién quiere datos objetivos? ¿Para qué?) sino mejor sentirse flecha. Identificarse con ella. Qué más quieres, Baldomero?
Pues eso, ahora hay que sentirse la carretera. Yo, a falta de más tiempo para dedicarle a esa mamarrachada, os propongo otra cosa. Mientras intentamos averiguar el sentido de esas filosofías, si es que la tienen (os propongo un sentido: cumplir por parte de la empresa anunciante con su obligación, que es hacer ricos a sus accionistas) pidamos al político de turno que mejore las carreteras, para no salir perdiendo si me tengo que identificar con alguna. Que ya van siendo muchos años, y uno no está para estos trotes. Muchas gracias.

dimecres, d’octubre 18, 2006

Codi ètic de mínims del blogger (o Codi del blogger II) Traducció de l'anterior.

Pendents encara les conclusions del primer codi ètic que tan gentilment col·laboràreu a fer entre tots amb les vostres aportacions, se m'ha acudit una nova proposta, aquesta vegada en sentit invers a l'anterior. Si a l'altre codi la idea era trobar els límits dels articles de tot blogger "on comence la llibertat dels altres", és a dir, un codi ètic que protegís els drets de tots, ara la proposta és diferent. Pretenc trobar els límits irrenunciables del meu bloc, els mínims als quals ningú m'hauria de fer renunciar, les llibertats que ningú m'hauria de lesionar. Veiem-ho amb un exemple, tret de les recents festes de "moros i cristians" d'algunes poblacions valencianes i alacantines. Si les festes representen un combat històric, i no pretenen l'ofensa de cap col·lectiu (no pretenen, i no ofenen de fet), no hauria de ser un mínim que eixes festes es puguen continuar desenvolupant? Si algú no coneix la festa, aquesta conta amb desfilades de grups anomenats de "moros" (del llatí mauru, de Mauritània, i per extensió muslim) i de "cristians" que rivalitzen amb els seus vestits, els seus balls, etc. He sentit que en alguna de les festes, per tradició, es fa esclatar un cap del profeta amb petards. Els lectors de fora de la Comunitat Valenciana haurien de saber que ací fem figures i les cremem (i les anomenem falles) i ningú s'ofén per això, malgrat que la figura siga de Crist o de la Verge (com de fet alguna falla ha representat). Supose que allò del cabet anirà en la mateixa línia. Ací s'ha cremat la figura d'Aznar, la de Zapa, la de Soler (president del Valencia CF, que aquest sí que és sagrat), etc. Ningú de tots se n'ha queixat.
Bé, anem per faena, comence jo pels meus mínims:
-El blogger no ha de renunciar mai a l'expresió respectuosa de les seues idees.
-És rebutjable qualsevol intent de xantatge del tipus que siga (polític, econòmic, social) perquè un blogger modifique o elimine part o la totalitat del seu article o del seu blog.
- La censura, per definició, és rebutjable (sempre, segons el nostre entendre, que els articles entren en el marc de la legislació vigent). Dins de la censura, la versió més abominable és l'autocensura, castració de l'expressió normalment sota presions com ara la por.
- Conceptes com ara el de "bon gust" han de subjectar-se al criteri de l'autor de l'article. Si aquest considera que el seu blog respon en contingut, redacció, etc., a allò que vol expressar, qualsevol altre tipus de consideracions queden en segon pla, i s'entenen com pressions evitables de determinats col·lectius.
- La freqüència de publicació d'articles ha de quedar al criteri de l'autor, entenent també que els drets dels lectors que consumeixen els articles (disculpeu aquest terme tan ultraliberal) han de ser respectats. Ara bé, l'interés dels lectors ha de ser un incentiu, però mai una pressió.
Bé, fins ací ha arribat la meua imaginació. Perfa, completeu/modifiqueu/reescribiu aquest codi de mínims, si us sembla. Us ho agrairé.

dimarts, d’octubre 17, 2006

Código ético de mínimos del blogger (o Código del blogger II)

Estando aún pendientes las conclusiones del primer código ético que tan gentilmente elaboramos entre todos con vuestras aportaciones, se me ha ocurrido una nueva propuesta, esta vez en sentido inverso a la anterior. Si en el anterior código la idea era encontrar los límites de los artículos de todo blogger "donde empiece la libertad de los demás", esto es, un código ético que protegiese los derechos de todos, ahora la propuesta es otra. Pretendo encontrar los límites irrenunciables de mi blog, los mínimos a los que nadie me debería hacer renunciar, las libertades que nadie me debería lesionar. Veámoslo con un ejemplo, extraído de las recientes fiestas de "moros y cristianos" de algunas poblaciones valencianas. Si las fiestas representan un combate histórico, y no pretenden la ofensa de ningún colectivo (y de hecho no ofenden a nadie), ¿no debería ser un mínimo que esas fiestas se puedan seguir representando? Si alguien no conoce la fiesta, cuenta con desfiles de grupos llamados de "moros" (del latín mauru, habitante de Mauritania, y por extensión, musulmán) y de "cristianos", rivalizando con sus trajes, sus bailes, etc. He oído que en alguna de las fiestas, por tradición, se hace explotar la cabeza del profeta con petardos. Los lectores de fuera de la Comunidad Valenciana deberían saber que aquí hacemos figuras y las quemamos (y las llamamos fallas), y nadie se ofende por ello, aunque la figura sea la de Cristo o la de la Virgen (como de hecho alguna falla ha representado). Supongo que lo de la cabecita irá en la misma línea. Aquí se ha quemado la figura de Aznar, la de Zapatero, la de Soler (presidente del Valencia C.F, que ése sí que es sagrado), etc. Ninguno ha dicho nada.
Bueno, a lo que iba, empiezo yo con mis mínimos.
- El blogger no debe renunciar nunca a la expresión respetuosa de sus ideas.
- Es rechazable cualquier intento de chantaje del tipo que sea (político, económico, social) para que un blogger modifique o elimine un artículo de su blog, o parte de él, o todo su blog.
- La censura, por definición, es rechazable (siempre que, a nuestro parecer, los artículos entren en el marco de la legislación vigente). Dentro de la censura, la versión más abominable es la autocensura, castración de la expresión normalmente bajo presiones como el miedo.
- Los conceptos como el de "buen gusto" deben sujetarse al criterio del autor del artículo. Si el autor considera que su blog responde en contenido, redacción, etc. a aquello que quiere expresar, otro tipo de consideraciones quedan en segundo plano.
- La frecuencia de publicación de artículos debe quedar al criterio del autor, entendiendo que los derechos de los lectores a consumir (disculpad que utilice esta palabra tan ultraliberal) los artículos deben ser respetados. El interés de los lectores debe ser un incentivo, pero no una presión.
Bueno, no se me ocurre nada más. Porfa, completad/modificad/reescribid este código de mínimos, si os parece. Os lo agradeceré.

dimarts, d’octubre 03, 2006

Esperit esportiu, la pàtria universal (traducció de l'anterior)

Paradoxalment, una activitat tan plena de bellesa com és la pràctica esportiva genera sovint en l'ésser humà les passions més baixes, els sentiments més deplorables. Parle, entre altres, del fanatisme, amb el racisme, uns dels càncers de les societats. Quan dic racisme no estic referint-me al ramat de bèsties que criden imitant els micos (animals prou més nobles que ells, sense dubte) quan un futbolista de raça negra té el baló. Si em disculpeu l'eixida de to, aquestos més que racistes són imbècils. D'altra banda, només cal deixar parlar a eixos que criden per a adonar-se que a l'altra vora, la de la democràcia, s'està més fresquet.
Estic referint-me més aviat al foment, des d'alguns mitjans de comunicació, aquesta vegada sí de masses, d'activitats fanàtiques, d'un nacionalisme mal entés. No critique ací que algú senta els colors del seu país, del seu equip, o del jugador que considere més oportú. Però que des d'aquestos mitjans s'escolte, per exemple, com un comentarista diga que "el que no senta alguna cosa en escoltar l'himne nacional, que es mora (sic) (ací dic comentarista per referir-me a Poli Rincón, ja que no em semblava correcte dir-li "palmero" o "florer"). ¿Què passa quan l'equip nacional de futbol s'enfronta a França i es qualifica aquest últim equip de "geriàtric francés"? O aquesta moda d'incloure els missatges de mòbil (em resistisc a utilitzar les sigles en anglés) plens de barbaritats en les retransmissions (això sí, a euro l'eructe). Un altre exemple: si el Tour el guanya algú que no és espanyol, pujaran més els impostos? Serà menys Tour? Oblidant el tema de l'edició de 2006, si no guanya un espanyol, cal posar el tela de juí la victòria, o fer creure que el guanyador és un superhome? No podem pensar senzillament que ha guanyat el millor?
Recorde com en una Vuelta a ESpaña, la de 1984, Alberto Fernández ens emocionà amb la seua lliçó quan, en quedar segon en la general final per darrere d'Eric Caritoux (fou l'edició amb menys diferència entre primer i segon de la història de la Vuelta), en el podi alçà el braç del sorprés corredor francés per reconéixer esportivament la victòria d'aquest. (malhauradament, Alberto morí el mateix any amb la seua dona en accident de tràfic, i deixà la família ciclista una mica més òrfena)
Sempre que veig una retransmissió esportiva em sembla que, d'imparcialitat pel comentarista, res de res. El "que guanye el millor" fa temps que es va perdre. Fins i tot dóna la impressió que, una vegada s'ha eliminat la selecció pròpia d'una competició (per exemple, un mundial de futbol, o una competició de tennis) no cal seguir informant. Poden veure's les darreres competicions en qualsevol mitjà de comunicació.
Ja parlàrem en aquest mateix blog de l'ús de termes bèl·lic com ara "armada espanyola", "equip enemic", etcètera, que tan poc contribueixen a l'esportivitat. D'altra banda, eixa moda que està imposant-se darrerament de posar en qüestió les decisions arbitrals quan afecten negativament a l'equip dels nostres colors em sembla molt poc edificant. Si amb la constant desautorització de determinats estaments com els arbitrals es vol despertar algun sentiment, opine que no serà precisament el de l'estima a l'esport. Si més no a l'esport net.
Recorde, d'altra banda, quan de xicotet llegia els llibres que novel·laven la vida dels esportistes, i si bé és cert que sentia alguna cosa especial quan es parlava d'algun compatriota, la veritat és que m'emocionava amb les gestes dels finlandesos, dels francesos, dels americans, dels esportistes. Si només importen les competicions quan participen els nostres, a algú se li acudeix, per exemple, que només celebren els èxits de Sotomayor els cubans? No és açò al que està tendint-se en esports com el tennis, on si no guanya Nadal, Verdasco, o Martínez, no interessa ja? És incorrecte o desfasat emocionar-se en recordar a Sampras? Com recorde la primera vegada que vaig veure en persona a Bernard Hinault, el ciclista bretó. Era emocionant com dominava el pilot donant constantment la cara. Pense en l'esport com una pàtria universal. Tinc en ment ara les imatges de les Olimpiades de Berlín, amb les victòries de Jesse Owen davant de Hitler i tot el seu aparat propagandístic (inclosa Leni Riefenstahl, àlies "Jo només treballe ací"). Amb cadascuna d'elles no crec que foren els EUA els que guanyaren. No crec que guanyara el continent americà, o la raça negra contra Hitler. No, el que pense és que guanyà la humanitat. Fins i tot crec que guanyà Alemanya, que potser durant uns segons s'adonara que allò de la raça ària era una enganyifa. No guanyà un color, ni una persona, ni unes persones. Guanyàrem tots. Per a acabar, m'agradaria imaginar que tornen eixos vells ideals de l'esport com la terra de tots, blancs, negres, grocs, rojos, alemanys, estadounidencs, polonesos... i que guanye el millor

dilluns, d’octubre 02, 2006

Espíritu deportivo, la patria universal

Paradógicamente, algo tan bello como la práctica deportiva genera frecuentemente en el ser humano las pasiones más bajas, los sentimientos más deplorables. Hablo, entre otros, del fanatismo, junto al racismo, cánceres de las sociedades. Cuando digo racismo no me estoy refiriendo al rebaño de borregos que gritan imitando el gruñido del mono (animal bastante más noble que ellos, sin duda) cuando un futbolista de raza negra tiene el balón. Si me perdonáis la salida de tono, eso más que racismo es gilipoyez. Por otro lado, basta con dejar hablar a esos que gruñen para darse cuenta de que en la acera contraria, la de la democracia, se está más fresquito.
Me estoy refiriendo más bien al fomento, desde algunos medios de comunicación, esta vez sí de masas, de actitudes fanáticas. No criticamos aquí que alguien sienta los colores de su país, de su equipo, o del jugador que considere más oportuno. Pero que desde estos medios se escuche, por ejemplo, por un comentarista que "el que no sienta algo al escuchar el himno nacional, que se muera" (sic) (aquí digo comentarista para referirme a Poli Rincón, no me parecía correcto llamarle coplero, palmero o florero). ¿Qué pasa cuando el equipo nacional de fútbol se enfrenta a Francia y se califica a este último de "geriátrico francés"? ¿O esa moda de incluir los mensajes de móvil (me resisto a utilizar las siglas en inglés) llenos de barbaridades en la retransmisión (eso sí, previo pago del euro que cuesta el eructo telefónico)? Si el Tour lo gana alguien que no es español, ¿subirán más los impuestos? Recuerdo cómo en una Vuelta a España, la de 1984, Alberto Fernández nos emocionó cuando al quedar segundo por detrás de Eric Caritoux (fue la diferencia menor entre primero y segundo en la general final de la historia de la Vuelta) en el podio levantó el brazo del sorprendido corredor francés para reconocer deportivamente la victoria de éste.
Siempre que veo una retransmisión deportiva parece que, de imparcialidad por parte del comentarista, nada. El "que gane el mejor" se ha perdido. Da incluso la impresión que, una vez en una competición (por ejemplo un mundial) se ha eliminado la selección propia, está de más seguir informado. Véase las últimas competiciones en cualquier medio de comunicación.
Ya nos referimos también en este mismo blog al uso de términos bélicos como "armada española", "aplastar", "equipo enemigo", etcétera, que tan poco contribuyen a la deportividad. Por otro lado, esa moda que está imperando últimamente de poner en cuestión las decisiones arbitrales cuando afectan al equipo de nuestros colores me parece bastante poco edificante. Si con la constante desautorización de determinados estamentos como los arbitrales se quiere despertar algún sentimiento, opino que éste no será precisamente de amor al deporte. Por lo menos al deporte limpio.
Recuerdo, por otro lado, cuando de pequeño leía los libros que novelaban la vida de los deportistas y, si bien sentía algo especial cuando se hablaba de algún compatriota, la verdad es que me emocionaba con las gestas de los finlandeses, de los franceses, de los americanos, de los deportistas. ¿A alguien se le ocurre, por ejemplo, que sólo celebren las gestas de Sotomayor los cubanos? ¿No es esto a lo que se está tendiendo en deportes como el tenis, donde si no gana Nadal, Verdasco, o Martínez, no interesa? ¿Es incorrecto emocionarse al recordar a Sampras? Cómo recuerdo la primera vez que vi en persona a Bernard Hinault, el ciclista bretón. Era emocionante cómo dominaba el pelotón dando constantemente la cara.
Pienso que el deporte es una patria universal. Tengo en mente ahora las imágenes de las Olimpiadas de Berlín, con las victorias de Jesse Owen delante de Hitler y todo su aparato propagandístico (incluída Leni Riefenstahl, alias "Yo sólo trabajo aquí"). Con cada una de ellas no pienso que ganaran los EEUU. No creo que ganara el continente americano. Pienso que con cada victoria de Owen ganó la humanidad. Incluso creo que ganó también Alemania, que tal vez se diera cuenta durante unos segundo de que aquello de la raza aria era un camelo. No ganó un color, ni una persona, ni unas personas. Ganamos todos.
Para finalizar, me gustaría pedir que se volviera a aquellos ideales del deporte como la tierra de todos, blancos, negros, amarillos, o rojos, alemanes, estadounidenses, polacos... Y que gane el mejor.