dilluns, de març 01, 2010

Criteris d'avaluació de valencià de tercer, unitat 5

Els criteris d'avaluació de la unitat 5 de valencià de tercer són els següents:
1.- Conéixer els textos teatrals i cinematogràfics i llurs característiques.
2.- Saber els contextos en què s'utilitzen les grafies dels sons [s] (s sorda) i [z] (s sonora). Utilitzar correctament les grafies que representen els sons s sorda i s sonora.
3.- Conéixer els complements verbals i les seues característiques. Analitzar correctament els complements verbals en oracions proposades.
4.- Conéixer el concepte amb exemples de barbarisme i de vulgarisme.
5.- Conéixer el marc històric de la Renaixença, així com les dues opcions de la disputa sobre els models de llengua.
6.- Conéixer els principalstermes bàsics relacionats amb l'humanisme.
7.- Saber l'impacte de humanisme a la Corona d'Aragó, així com les obres de Metge, Canals, Roís de Corella i Jeroni Pau.
8.- Conéixer les paraules de vocabulari treballades a classe.

Us recorde que podeu practicar un xicotet exercici sobre la unitat. L'enllaç el trobareu a http://www.surveymonkey.com/s/8B25QLN

Bona sort!